Holding Hands

Chúng tôi sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên sức mạnh, lấy gia đình làm trung tâm để lập kế hoạch trường hợp và đề xuất giới thiệu để đảm bảo rằng các dịch vụ mà chúng tôi giới thiệu cho các gia đình được điều chỉnh để đáp ứng các điểm mạnh và nhu cầu của họ. Họ tích cực tham gia vào việc tạo ra một kế hoạch cho gia đình. Và chúng tôi hỗ trợ tạo ra một kế hoạch giúp gia đình chúng tôi đạt được thành công.Chúng tôi phục vụ ai


Người quản lý hồ sơ của chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn trong thời gian căng thẳng khi con bạn ở tại Nhà trẻ. Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ bạn lúc bạn cần, chăm sóc con bạn để bạn tự lo cho mình.

 • Các bậc cha mẹ sử dụng dịch vụ chăm sóc trẻ khủng hoảng của chúng tôi
 • Cha mẹ sử dụng dịch vụ chăm sóc trẻ thay thế của chúng tôi

Nơi chúng tôi giới thiệu


Có rất nhiều nguồn thông tin tuyệt vời dành cho các bậc cha mẹ trong Vùng Vịnh. Chúng tôi sẽ cùng bạn giới thiệu những dịch vụ mà chúng tôi cảm thấy sẽ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của gia đình bạn.
  • Dịch vụ hỗ trợ nuôi dạy con cái
  • Tài nguyên tìm kiếm việc làm
  • Tài nguyên nhà ở và nơi trú ẩn
  • Dịch vụ tư vấn
  • Chương trình bạo lực gia đình
  • Dịch vụ lạm dụng chất gây nghiện
  • Nguồn lực pháp lý và nhập cư
  • Các nguồn chăm sóc trẻ em