رویدادهای آینده

ما مطمئناً دوست داریم رویدادی برگزار کنیم و جامعه خود را به مهد کودک دعوت کنیم. ما تورهای گروهی را ارائه می‌دهیم، از داوطلبان دعوت می‌کنیم تا در پروژه‌ها شرکت کنند و برخی رویدادهای شگفت‌انگیز جمع‌آوری کمک مالی برگزار می‌کنیم. و شما می توانید همه آنها را اینجا پیدا کنید! برای هر یک از رویدادهای آینده ما به راحتی ثبت نام کنید. لطفاً حتماً جزئیات رویداد، به ویژه رویدادهای داوطلبانه را بخوانید زیرا دستورالعمل‌هایی دارند.

از علاقه شما به BACN متشکریم!

ممکن است

هیچ رویدادی وجود ندارد

june

هیچ رویدادی وجود ندارد

july

هیچ رویدادی وجود ندارد

august

هیچ رویدادی وجود ندارد

سپتامبر

هیچ رویدادی وجود ندارد

اکتبر

هیچ رویدادی وجود ندارد