رویدادهای آینده

ما مطمئناً دوست داریم رویدادی برگزار کنیم و جامعه خود را به مهد کودک دعوت کنیم. ما تورهای گروهی را ارائه می‌دهیم، از داوطلبان دعوت می‌کنیم تا در پروژه‌ها شرکت کنند و برخی رویدادهای شگفت‌انگیز جمع‌آوری کمک مالی برگزار می‌کنیم. و شما می توانید همه آنها را اینجا پیدا کنید! برای هر یک از رویدادهای آینده ما به راحتی ثبت نام کنید. لطفاً حتماً جزئیات رویداد، به ویژه رویدادهای داوطلبانه را بخوانید زیرا دستورالعمل‌هایی دارند.

از علاقه شما به BACN متشکریم!

نوامبر

هیچ رویدادی وجود ندارد

دسامبر

هیچ رویدادی وجود ندارد

ژانویه

هیچ رویدادی وجود ندارد

فوریه

هیچ رویدادی وجود ندارد

مارس

هیچ رویدادی وجود ندارد

آوریل

هیچ رویدادی وجود ندارد