baby girl

جایی مثل مهد کودک نیست!

تصویر

با هم، می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که هر کودکی با احساس امنیت، مراقبت و عشق در خانه‌ای باثبات بزرگ می‌شود. بیش از 9000 کودک در سال 2021 در شهرستان کنترا کوستا قربانی بدرفتاری با کودکان شدند. سرمایه‌گذاری که ما برای حمایت از کودکان انجام می‌دهیم، امروز و در زندگی آنها به عنوان بزرگسالان تفاوت ایجاد می‌کند و بر آینده جامعه ما تأثیر می‌گذارد.

اهدا از طریق پست:

چک‌ها را می‌توان به مهدکودک بحران منطقه خلیج پرداخت کرد و به شماره 1506 Mendocino Drive، Concord، CA 94521 پست کرد.

یک تور را برنامه ریزی کنید

با بازدید از مهد کودک برای گشت و گذار، ماموریت ما را در عمل تجربه کنید.

برنامه امروز