Ang Pinaka Mapagpakumbaba na Taon ng Aking Buhay

TaraBalita

COVID-19 Pandemic

Sa aking 25 taong pagtatrabaho kasama ang mga bata at pamilya, may mga sandali na palaging magpapakumbaba sa akin. Isang ina na nag-aabot para sa isang tao na bigyan ang kanyang anak ng mainit na kama at isang mainit na pagkain kapag hindi niya magawa—napagpakumbaba. Isang social worker ang tumatawag dahil ang isang solong ina ay naaksidente sa sasakyan at kakailanganing maospital. Ito ay alinman sa… Magbasa pa