baby girl

Walang Lugar na Gaya ng Nursery!

Imahe

Sama-sama, matitiyak natin na ang bawat bata ay lumaki na nakakaramdam ng ligtas, inaalagaan, at minamahal sa isang matatag na tahanan. Mahigit 9,000 bata ang naging biktima ng pagmamaltrato sa bata noong 2021 sa Contra Costa County. Ang pamumuhunan na ginagawa namin upang suportahan ang mga bata ay may pagbabago ngayon at sa kanilang buhay bilang mga nasa hustong gulang, na nakakaapekto sa kinabukasan ng aming komunidad.

Donasyon sa pamamagitan ng Koreo:

Ang mga tseke ay maaaring bayaran sa Bay Area Crisis Nursery at ipadala sa koreo sa 1506 Mendocino Drive, Concord, CA 94521.

Mag-iskedyul ng Paglilibot

Damhin ang aming misyon sa pagsasanay sa pamamagitan ng pagbisita sa Nursery para sa isang paglilibot.

Iskedyul Ngayon