FunDrive

Linisin ang iyong mga aparador para sa Bay Area Crisis Nursery!

Minsan nagdaraos kami ng mga fundraiser at kung minsan ay mga fun-drive! Ang kaganapang ito ay isang mahusay na paraan para linisin mo ang iyong mga aparador bago ang bakasyon at mag-donate sa BACN!

Mangongolekta kami ng mga damit sa bahay at mga gamit sa tela sa mga petsa sa ibaba. Ilagay mo ito sa isang plastic bag. Kinokolekta namin. At nagtataas kami ng pondo para sa Nursery!

Nagtakda kami ng layunin na mangolekta ng 1,000 malalaking 45-gallon na plastic bag ng mga gamit na dahan-dahang ginagamit. Ang mga bagay na ito ay ibibigay sa isang tindahan ng pag-iimpok at ibebenta, na makikinabang sa BACN. Tulungan mo kami ngayon na maabot ang aming layunin.

Pakikuha ang iyong mga damit at mga tela sa bahay sa mga bag. Ang lahat ng mga item ay dapat na malinis at nasa mabentang kondisyon. Hindi kami maaaring tumanggap ng anumang iba pang uri ng mga item.

Mga Oras ng Pag-drop ng Donasyon
TBD
Lokasyon: 1512 Mendocino Dr, Concord

ang

Kami ay Nangongolekta

Mga damit- Mga damit, coat, sapatos, scarf, handbag, wallet, fashion accessories, kurbata, sinturon, backpack, atbp.
Mga Tela sa Bahay- Bedding, comforter, kumot, kumot, tuwalya, linen, tablecloth, kurtina, unan, stuffed animals, atbp.