Support BACN Piggy Bank

Tặng quà là một cái ôm hàng tháng

Hãy trở thành nhà tài trợ HUG ngay hôm nay và giúp đỡ trẻ em cả năm! HUG (Help Us Grow) là chương trình tặng quà hàng tháng của Nursery nhằm giúp duy trì và phát triển sứ mệnh của chúng tôi trong việc ngăn chặn lạm dụng và bỏ rơi trẻ em. Khi bạn tham gia sứ mệnh của chúng tôi chỉ với $5 mỗi tháng, bạn đang tham gia một cộng đồng lớn hơn gồm các nhà tài trợ HUG, những người kết hợp các khoản đóng góp hàng tháng đang tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống của trẻ em và gia đình đang gặp khủng hoảng. Thêm một chút!

Chỉ vì…

  • $5 mỗi tháng, bạn có thể cung cấp 1 ngày tã cho 4 bé.
  • $10 mỗi tháng, bạn có thể cung cấp 5 bữa ăn cho trẻ.
  • $25 mỗi tháng, bạn có thể tài trợ đào tạo cho 10 tình nguyện viên của Vườn ươm yêu thương.
  • $50 mỗi tháng, bạn có thể giữ ấm 4 giường trong 1 đêm.

Bất kể số tiền nào, khoản đầu tư của bạn sẽ tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của trẻ em và các gia đình đang gặp khủng hoảng! Cảm ơn bạn đã trở thành nhà tài trợ HUG ngày hôm nay!

Lên lịch tham quan

Trải nghiệm sứ mệnh của chúng tôi trong thực tế bằng cách ghé thăm Vườn ươm để tham quan.

Lên lịch ngay hôm nay