The Nursery

Vườn ươm Khủng hoảng Vùng Vịnh được thành lập để giúp ngăn chặn việc lạm dụng và bỏ rơi trẻ em bằng cách cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các gia đình. Dịch vụ chính của chúng tôi là cung cấp một môi trường ấm áp, yêu thương, như ở nhà cho trẻ em từ sơ sinh đến 5 tuổi bằng cách cung cấp các dịch vụ chăm sóc trẻ em khẩn cấp và chăm sóc 24 giờ. Các dịch vụ của chúng tôi là miễn phí, bảo mật và tự nguyện. Vườn ươm là một nơi kỳ diệu cho trẻ em và gia đình!