KHỦNG HOẢNG KHỦNG HOẢNG KHU VỰC BAY Cập nhật lần cuối: 23 tháng 8, 2019

Chào mừng đến với Vườn ươm Khủng hoảng Vùng Vịnh (BACN) Chúng tôi là một vườn ươm khủng hoảng phi lợi nhuận phục vụ Vùng Vịnh lớn hơn.

Bảo vệ quyền riêng tư của bạn thực sự quan trọng đối với chúng tôi. Với lưu ý này, chúng tôi cung cấp Chính sách Bảo mật này để giải thích các thực tiễn của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin mà chúng tôi nhận được thông qua trang web của mình, tại bayareacrisisnursery.org (“Trang web”) và các dịch vụ của chúng tôi có thể truy cập thông qua trang web của chúng tôi. Trang web của chúng tôi và các dịch vụ có thể truy cập thông qua Trang web của chúng tôi được gọi chung là (“Dịch vụ”). Xin lưu ý rằng, trừ khi chúng tôi xác định một thuật ngữ trong Chính sách quyền riêng tư này, tất cả các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này đều có ý nghĩa giống như trong Điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc và hiểu Điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho bất kỳ trang web, dịch vụ hoặc ứng dụng của bên thứ ba nào, ngay cả khi chúng có thể truy cập được thông qua Dịch vụ của chúng tôi.

ĐIỀU KHOẢN ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Bất kỳ thông tin nào được thu thập qua Dịch vụ của chúng tôi đều được điều chỉnh bởi Chính sách Bảo mật có hiệu lực tại thời điểm thông tin đó được thu thập. Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi đó bằng cách đăng chúng lên Dịch vụ hoặc bằng cách gửi cho bạn email hoặc thông báo khác và chúng tôi sẽ cập nhật “Ngày cập nhật lần cuối” ở trên để cho biết khi nào những thay đổi đó sẽ trở nên hiệu quả.

THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN

Thông tin được Thu thập hoặc Nhận được từ Bạn. Mục tiêu chính của chúng tôi trong việc thu thập thông tin là cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi, quản lý việc sử dụng Dịch vụ của bạn và cho phép bạn tận hưởng và dễ dàng điều hướng Dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin cá nhân. Nếu bạn sử dụng một số tính năng nhất định của Dịch vụ của chúng tôi (chẳng hạn như Giới thiệu và Quyên góp của Trẻ em), chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin nhất định có thể được sử dụng để nhận dạng bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, số điện thoại và / hoặc thẻ tín dụng của bạn thông tin (“PII”). Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin khác không được xem xét.

PII vì bản thân nó không thể được sử dụng để nhận dạng bạn. Thông tin liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ. Máy chủ của chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi tự động ghi lại thông tin nhất định về cách một người sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi gọi thông tin này là “Dữ liệu nhật ký” và những người sử dụng Dịch vụ của chúng tôi là “Người dùng”. Dữ liệu nhật ký có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (IP) của Người dùng, loại trình duyệt, hệ điều hành, trang web mà Người dùng đã truy cập trước khi truy cập Dịch vụ của chúng tôi, các trang hoặc tính năng của Dịch vụ của chúng tôi mà Người dùng đã duyệt và thời gian đã chi tiêu trên các trang hoặc tính năng, cụm từ tìm kiếm đó, các liên kết trên Dịch vụ của chúng tôi mà Người dùng đã nhấp vào và các số liệu thống kê khác. Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Nhật ký để quản lý Dịch vụ và chúng tôi phân tích (và có thể nhờ bên thứ ba phân tích) Dữ liệu Nhật ký để cải thiện, tùy chỉnh và nâng cao Dịch vụ của chúng tôi bằng cách mở rộng các tính năng và chức năng của chúng và điều chỉnh chúng cho phù hợp với nhu cầu và sở thích của Người dùng. Chúng tôi (hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi) có thể sử dụng địa chỉ IP của một người để tạo thông tin tổng hợp, không nhận dạng về cách Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI CHIA SẺ VỚI BÊN THỨ BA

Chúng tôi sẽ không chia sẻ bất kỳ PII nào mà chúng tôi đã thu thập từ hoặc liên quan đến bạn ngoại trừ như được mô tả bên dưới:

  • Thông tin được chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể thu hút các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba làm việc với chúng tôi để quản lý và cung cấp Dịch vụ. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào PII của bạn với mục đích thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ rõ ràng là không tiết lộ hoặc sử dụng PII của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác.
  • Thông tin được chia sẻ với các bên thứ ba. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp và thông tin không nhận dạng với các bên thứ ba để nghiên cứu và phân tích ngành, lập hồ sơ nhân khẩu học và các mục đích tương tự khác.
  • Thông tin được tiết lộ liên quan đến các giao dịch kinh doanh. Thông tin mà chúng tôi thu thập từ người dùng của mình, bao gồm PII, được coi là tài sản kinh doanh. Do đó, nếu chúng tôi được bên thứ ba mua lại do kết quả của một giao dịch như sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản hoặc nếu tài sản của chúng tôi được mua bởi bên thứ ba trong trường hợp chúng tôi ngừng kinh doanh hoặc phá sản, một số hoặc tất cả tài sản của chúng tôi, bao gồm PII của bạn, có thể được tiết lộ hoặc chuyển giao cho bên mua bên thứ ba liên quan đến giao dịch.

Thông tin được tiết lộ để bảo vệ chúng tôi và bảo vệ những người khác. Chúng tôi hợp tác với chính phủ và các quan chức thực thi pháp luật hoặc các bên tư nhân để thực thi và tuân thủ luật pháp. Chúng tôi có thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào về bạn cho chính phủ hoặc các quan chức thực thi pháp luật hoặc các bên tư nhân vì chúng tôi, theo quyết định riêng của chúng tôi, tin rằng cần thiết hoặc thích hợp: (i) để phản hồi các khiếu nại, quy trình pháp lý (bao gồm trát đòi hầu tòa); (ii) để bảo vệ tài sản, quyền và sự an toàn của chúng tôi cũng như tài sản, quyền và sự an toàn của bên thứ ba hoặc công chúng nói chung; và (iii) để dừng bất kỳ hoạt động nào mà chúng tôi cho là bất hợp pháp, phi đạo đức hoặc hoạt động có thể kiện hợp pháp.

LỰA CHỌN CỦA BẠN

Chúng tôi cung cấp cho bạn các lựa chọn liên quan đến việc thu thập, sử dụng và chia sẻ PII của bạn và chúng tôi sẽ tôn trọng các lựa chọn của bạn. Xin lưu ý rằng nếu bạn quyết định không cung cấp cho chúng tôi PII mà chúng tôi yêu cầu, bạn có thể không truy cập được vào tất cả các tính năng của Dịch vụ.

Chọn không tham gia. Nếu bạn đã đăng ký trở thành một trong những Người Liên hệ Cố định của chúng tôi, chúng tôi sẽ định kỳ gửi cho bạn các bản tin và email miễn phí trực tiếp quảng bá Dịch vụ của chúng tôi. Khi bạn nhận được những thông báo quảng cáo như vậy từ chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội “chọn không tham gia” bằng cách làm theo hướng dẫn hủy đăng ký được cung cấp trong e-mail bạn nhận được. Chúng tôi cần phải gửi cho bạn một số thông tin liên lạc nhất định về Dịch vụ và bạn sẽ không thể chọn không nhận các thông tin liên lạc đó — tức là các thông báo liên quan đến cập nhật Điều khoản dịch vụ của chúng tôi hoặc Chính sách quyền riêng tư này.

Sửa đổi thông tin của bạn. Bạn có thể truy cập và sửa đổi PII của mình do chúng tôi lưu trữ bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@bayareacrisisnursery.org. Nếu bạn muốn chúng tôi xóa PII của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@bayareacrisisnursery.org. với yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin của bạn ngay khi có thể, nhưng một số thông tin có thể vẫn còn trong các bản sao lưu / sao lưu để lưu trữ cho hồ sơ của chúng tôi hoặc theo yêu cầu khác của pháp luật.

KHẮC PHỤC ĐỪNG THEO DÕI DẤU HIỆU

Trang web của chúng tôi không có khả năng phản hồi các tín hiệu “Không theo dõi” nhận được từ các trình duyệt web khác nhau.

BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi thực hiện các biện pháp hành chính, vật lý và điện tử hợp lý được thiết kế để bảo vệ thông tin mà chúng tôi thu thập từ hoặc về bạn (bao gồm cả PII của bạn) khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không có phương pháp truyền thông tin qua Internet hoặc lưu trữ thông tin nào là hoàn toàn an toàn. Theo đó, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bất kỳ thông tin nào.

LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB KHÁC

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web và dịch vụ do các bên thứ ba sở hữu hoặc điều hành (mỗi bên là “Dịch vụ của bên thứ ba”). Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trên hoặc cho Dịch vụ của bên thứ ba hoặc được thu thập bởi Dịch vụ của bên thứ ba đều được cung cấp trực tiếp cho chủ sở hữu hoặc người điều hành Dịch vụ bên thứ ba và tuân theo chính sách bảo mật của chủ sở hữu hoặc nhà điều hành. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, quyền riêng tư hoặc các thực tiễn bảo mật và chính sách của bất kỳ Dịch vụ bên thứ ba nào. Để bảo vệ thông tin của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên xem xét cẩn thận các chính sách bảo mật của tất cả các Dịch vụ của bên thứ ba mà bạn truy cập.

CHUYỂN GIAO QUỐC TẾ

PII của bạn có thể được chuyển đến và duy trì trên các máy tính nằm bên ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia của bạn hoặc các khu vực tài phán khác của chính phủ nơi các luật về quyền riêng tư có thể không được bảo vệ như các luật trong khu vực tài phán của bạn. Nếu bạn ở bên ngoài Hoa Kỳ và chọn cung cấp PII của bạn cho chúng tôi, chúng tôi có thể chuyển PII của bạn đến Hoa Kỳ và xử lý ở đó.

CHÍNH SÁCH HƯỚNG DẪN TRẺ EM CỦA CHÚNG TÔI

Dịch vụ của chúng tôi không hướng đến trẻ em dưới 18 tuổi và chúng tôi không cố ý thu thập PII của trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập PII của một đứa trẻ dưới 18 tuổi, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó từ các tệp của chúng tôi càng sớm càng tốt.

CÂU HỎI? Vui lòng gọi 925.685.6633 hoặc gửi email cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật của chúng tôi.