Material Donations

Quyên góp bằng hiện vật

Cảm ơn bạn đã cân nhắc đóng góp các mặt hàng của mình cho BACN. Do COVID, chúng tôi chỉ chấp nhận các mặt hàng mới. Vui lòng Gọi 925.685.6633 để lên lịch trả khách lề đường. Chúng tôi chấp nhận các khoản đóng góp từ Thứ Hai - Thứ Sáu, 10 giờ sáng - 5 giờ chiều.

Chúng tôi đang chấp nhận: thực phẩm không dễ hỏng, tã, sữa công thức, khăn lau tã, và quần áo mới của trẻ em.

Bạn cũng có thể mua sắm của chúng tôi Danh sách điều ước của trẻ em hoặc Danh sách mong muốn của cha mẹ trên Amazon và gửi các mặt hàng trực tiếp đến Vườn ươm.

Liên hệ chúng tôi