BACN Team


Giáo viên chính & đồng giáo viên (Ưu tiên song ngữ tiếng Tây Ban Nha)


Các vị trí Giáo viên chính và Đồng giáo viên tạo cơ hội bổ ích cho các giáo viên trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi và mầm non có kinh nghiệm kết hợp các hoạt động học tập cho trẻ em trong sự chăm sóc của chúng tôi. Các vị trí này chịu trách nhiệm cung cấp một chương trình trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi và mầm non an toàn, phù hợp với sự phát triển, hỗ trợ sự phát triển và thực hiện các hoạt động phù hợp với lứa tuổi cho trẻ em. Tuân thủ các quy định về Cấp phép Chăm sóc Cộng đồng và các thực hành về sức khỏe và an toàn đồng thời đảm bảo rằng các tiêu chuẩn của chương trình cơ quan trong hoạt động và chăm sóc trẻ em được duy trì.

Bấm vào đây để xem mô tả công việc và ứng tuyển.