baby girl

Không có nơi nào giống như nhà trẻ!

Hình ảnh

Cùng nhau, chúng ta có thể đảm bảo rằng mọi đứa trẻ đều lớn lên với cảm giác an toàn, được chăm sóc và yêu thương trong một ngôi nhà ổn định. Hơn 9.000 trẻ em là nạn nhân của hành vi ngược đãi trẻ em vào năm 2021 tại Hạt Contra Costa. Khoản đầu tư mà chúng tôi thực hiện để hỗ trợ trẻ em tạo ra sự khác biệt ngày nay và trong cuộc sống của các em khi trưởng thành, tác động đến tương lai của cộng đồng chúng ta.

Đóng góp qua thư:

Séc có thể được thanh toán cho Bay Area Crisis Nursery và gửi đến 1506 Mendocino Drive, Concord, CA 94521.

Lên lịch tham quan

Trải nghiệm sứ mệnh của chúng tôi trong thực tế bằng cách ghé thăm Vườn ươm để tham quan.

Lên lịch ngay hôm nay