سازمان غیرانتفاعی سال کالیفرنیا شما!

تارااخبار

Nonprofit of the Year Award

دوستان و حامیان عزیز، بسیار خوشحالم که متواضعانه اعلام می کنم که BACN به عنوان سازمان غیرانتفاعی سال کالیفرنیا برای منطقه 7 انتخاب شده است. ما توسط سناتور گلیزر برای این جایزه پس از بازدید تیمش از مهد کودک برای مشاهده ماموریت ما در عمل، نامزد شدیم. . دو سال گذشته تلاش، خسته کننده و بسیار خوشحال کننده بوده است. قدم گذاشتیم… ادامه مطلب