Tổ chức phi lợi nhuận của năm tại California của bạn!

TaraTin tức

Nonprofit of the Year Award

Bạn bè & Người ủng hộ thân mến, Tôi rất vui mừng thông báo rằng BACN đã được chọn là Tổ chức Phi lợi nhuận của Năm của California cho Quận 7. Chúng tôi đã được Thượng nghị sĩ Glazer đề cử cho giải thưởng sau khi nhóm của ông ấy đến thăm Vườn ươm để xem sứ mệnh của chúng tôi đang hoạt động . Hai năm qua đã cố gắng, không biết mệt mỏi và rất hài lòng. Chúng tôi đã bước… Đọc thêm