Panatilihing Ligtas ang Ating Nursery

TaraUncategorized

COV-19

Sa aming Komunidad ng mga Kliyente at Tagasuporta,

Ang mga balitang nakapaligid sa COVID-19 (ang Coronavirus) ay patuloy na nag-aalala sa ating lahat. Una at pangunahin ay ang aming interes sa pagpapanatili ng kalusugan, kaligtasan, at kagalingan ng aming mga anak, pamilya, kawani, at mga boluntaryo habang patuloy na naglilingkod sa gayong mahinang populasyon ng mga batang ipinanganak hanggang sa edad na 5. Gagawin namin ang mga sumusunod na hakbang sa pag-iingat upang matiyak na patuloy nating suportahan ang mga pamilya habang nagpapatuloy ang sitwasyong ito.

Mga Hakbang sa Pag-iwas

Ang lahat ng aming mga kawani at mga boluntaryo ay hinihikayat na kumuha ng basic mga hakbang sa pag-iwas na inirerekomenda ng CDC upang maiwasan ang pagkakalantad sa—at pagkalat ng—ang virus. Pinayuhan namin ang mga kawani na may sakit o may mga miyembro ng pamilya na masama ang pakiramdam na manatili sa bahay. Ang mga miyembro ng kawani ay hinihiling na suriin ang kanilang temperatura bago ang kanilang shift at wastong paghuhugas ng kamay pagdating sa Nursery. Ipinatupad natin ang social distancing. Patuloy kaming nagdidisimpekta nang maayos sa Nursery araw-araw at gumagamit ng mga pinakamahusay na kagawian para sa pag-iwas sa nakakahawang sakit at pangangasiwa ng pagkain.

Mga Serbisyo sa Kliyente

Ang Contra Costa County ay naglabas ng shelter-in-place. Ang mga serbisyo sa Nursery ay itinuturing na isang "Mahalagang Negosyo," habang nagbibigay kami ng tirahan at mga serbisyong panlipunan. Nililimitahan namin ang aming mga serbisyo sa pangangalaga sa krisis lamang. Hindi kami magbibigay ng mga stress break o mga serbisyo sa pangangalaga ng pahinga hanggang Abril 6, 2020. Ang desisyong ito ay ginawa para sa kaligtasan ng ating mga anak at pamilya.

Mga Bisita at Donasyon sa Nursery

Hanggang sa susunod na abiso, hindi kami mag-aalok ng mga paglilibot sa Nursery o tumatanggap ng malumanay na ginamit na in-kind na mga donasyon. Itinigil namin ang aming Nursery volunteer program at hinihiling sa mga boluntaryo na manatili sa bahay at pangalagaan ang iyong sarili at ang iyong pamilya. Kung gusto mong suportahan ang Nursery, mangyaring isaalang-alang ang a donasyon na mababawas sa buwis.

Mga tanong?

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin sa 925.685.6633.

Nagpapasalamat kami sa iyong pasensya at kabaitan sa hamon ng pampublikong kalusugan na ito. Manatiling ligtas at mabuti sa lahat!

Taos-puso,

Ang BACN Staff