Tình nguyện viên FUNDrive

đã ngồi11mar10:00đã ngồi13:00Tình nguyện viên FUNDrive

Material Donations

chi tiết sự kiện

We are looking for a fun group of volunteers to help collect and sort donations during our FUNDrive event on Sat, Mar 11, 2023 from 10 am – 1 pm.

Vui lòng mặc quần áo thoải mái, đi giày thể thao và có thể nâng lên đến 35 pds.

Trả lời là bắt buộc.

Giảm thời gian đóng góp
Mar 11, 2023 | 10 am – 1 pm
Địa điểm: 1512 Mendocino Dr, Concord

Thời gian

(Thứ Bảy) 10:00 sáng - 1:00 chiều

Trả lời ngay bây giờ

RSVPing đã bị đóng tại thời điểm này.

Không thể tham dự sự kiện này?Thay đổi RSVP của tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt