Stuff & Seal Pizza Tiệc

Thứ Tư13nov05:00Thứ Tư20:00Stuff & Seal Pizza Tiệc

chi tiết sự kiện

Chúng tôi cần một số sự chung tay giúp đỡ để Gửi Thư Gây Quỹ Hàng Năm 2019 của chúng tôi đến tay các nhà tài trợ của chúng tôi. Nó không thú vị, nhưng đối với một tổ chức phi lợi nhuận nhỏ như của chúng tôi, phụ thuộc vào các khoản đóng góp tư nhân để hoạt động, việc gửi thư này sẽ giúp cánh cửa của Nursery luôn rộng mở!

Đi xuống, ăn pizza với chúng tôi, và chuẩn bị gửi thư của chúng tôi!

Trả lời ngay bây giờ

RSVPing đã bị đóng tại thời điểm này.

Không thể tham dự sự kiện này?Thay đổi RSVP của tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt