Giữ an toàn cho vườn ươm của chúng tôi

TaraChưa được phân loại

COV-19

Đối với Cộng đồng Khách hàng và Người hỗ trợ của chúng tôi, Tất cả chúng tôi đều quan tâm đến tin tức xung quanh COVID-19 (Coronavirus). Trước hết là mối quan tâm của chúng tôi đối với việc duy trì sức khỏe, sự an toàn và hạnh phúc của trẻ em, gia đình, nhân viên và tình nguyện viên của chúng tôi trong khi tiếp tục phục vụ nhóm trẻ em dễ bị tổn thương như vậy là trẻ em sơ sinh đến 5 tuổi. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau đây… Đọc thêm