Lubos kaming ikinararangal na napili mo ang BACN upang makalikom ng pondo! Kapag nagho-host ng online na kampanya sa pangangalap ng pondo o kaganapan na nakikinabang sa BACN, hinihiling namin na sundin mo ang mga alituntuning ito.

  • Huwag mag-atubiling gamitin ang aming logo at ang pangalan ng Bay Area Crisis Nursery. Ito ang aming tatak, at ipinagmamalaki namin ito. Hawak namin ito malapit at mahal sa aming mga puso. Dahil diyan, hinihiling namin na mangyaring magsumite ng anumang mga creative na materyales sa amin para sa pag-apruba. Pakiusap i-email sila sa amin.

  • Ang promosyon ay nasa organizer ng kaganapan. Huwag mag-atubiling i-tag kami sa social media!

  • Siguraduhing ipaalam sa lahat na ikaw ang coordinator at ang iyong kaganapan ay nakikinabang sa BACN. Hindi kami mag-oorganisa o mangasiwa ng mga fundraiser ng komunidad.

  • Ang Bay Area Crisis Nursery ay hindi mananagot para sa anumang pinsala o aksidente sa sinumang tao o ari-arian. Hindi namin ipapalagay ang anumang legal o pananagutang pinansyal na dulot bago, habang, o pagkatapos ng kaganapan.

  • Once your event is over, please mail one check made payable to the Bay Area Crisis Nursery, 1506 Mendocino Dr, Concord, 94521. You can also donate your proceeds online.