Chúng tôi rất vinh dự khi bạn đã chọn BACN để gây quỹ! Khi tổ chức chiến dịch gây quỹ trực tuyến hoặc sự kiện mang lại lợi ích cho BACN, chúng tôi yêu cầu bạn tuân theo các nguyên tắc này.

  • Vui lòng sử dụng biểu tượng của chúng tôi và tên Vườn ươm Khủng hoảng Vùng Vịnh. Đó là thương hiệu của chúng tôi, và chúng tôi tự hào về điều đó. Chúng tôi giữ nó gần và thân yêu trong trái tim của chúng tôi. Do đó, chúng tôi yêu cầu bạn vui lòng gửi bất kỳ tài liệu sáng tạo nào để chúng tôi phê duyệt. Vui lòng gửi email cho chúng tôi.

  • Khuyến mãi tùy thuộc vào công ty tổ chức sự kiện. Hãy gắn thẻ chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội!

  • Đảm bảo cho mọi người biết rằng bạn là người điều phối và sự kiện của bạn đang mang lại lợi ích cho BACN. Chúng tôi sẽ không tổ chức hoặc giám sát những người gây quỹ cộng đồng.

  • Bay Area Crisis Nursery sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tai nạn nào cho bất kỳ người hoặc tài sản nào. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc tài chính nào gây ra trước, trong hoặc sau sự kiện.

  • Sau khi sự kiện của bạn kết thúc, vui lòng gửi một tấm séc được thanh toán qua đường bưu điện đến Bay Area Crisis Nursery, 1506 Mendocino Dr, Concord, 94521. Bạn cũng có thể Quyên góp tiền thu được của bạn trực tuyến.